Mozilla anser att den högteknologiska industrin har förlorat sin själ genom att sätta vinster före människor och kommer att försöka göra något åt det. Mozilla...